QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM XE TẢI, XE Ô TÔ MỚI

QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM XE TẢI, XE Ô TÔ MỚI


Thủ tục đăng ký đăng kiểm xe

Bước 1: ĐÓNG THUẾ TRƯỚC BẠ
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
- Hóa đơn TMV -> Đại lý (bản phô tô)
- Hóa đơn Đại lý -> Khách hàng (bản chính)
- Đối với khách hàng tư nhân : Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (Mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)


- Đối với công ty tư nhân, DNTN : Bản phô tô
- Giấy phép đầu tư
- Phô tô 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên gửi phòng thuế.
- Tờ khai thuế trước bạ 2 bản:
- Khai theo hướng dẫn của phòng thuế.
Đối với khách hàng tư nhân: Có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi nộp thuế.
Đối với công ty: Ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đóng thuế.
- Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế.Mang toàn bộ hồ sơ đến phòng thuế.
Đối với khách hàng tư nhân : Đến phòng thuế Quận/ Huyện nơi chủ xe có HK thường trú.
Đối với công ty LD/ người nước ngoài/ VPĐDNN: Đến phòng thuế.
- Đóng tiền và nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ khai thuế trước bạ
- Gửi lại phòng thuế 1 bộ hồ sơ bản sao.


Bước 2: ĐĂNG KÝ XE
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng( bản chính)
- Hóa đơn đại lý xuất cho khách hàng ( bản chính)
Đối với khách hàng cá nhân: Bản phô tô CMND và hộ khẩu ( mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần).
Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản phô tô giấy chúng nhân đăng ký kinh doanh.
Đối với công ty liên doanh nước ngoài : Bản phô tô giấy phép đầu tư.Tờ khai thuế trước bạ và biên lai đóng thuế trước bạ.
 Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy. Đối với khách hàng cá nhân: Có thể láy tờ khai và khai tại phòng CSDTĐB khi đăng ký xe. Đối với công ty: ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai. Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng CSGTĐB.
Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nói trên đến phòng CSGTĐB. Nộp hồ sơ chờ kiểm xe, nộp tiền lệ phí đăng ký, bốc số tự động.
Láy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.


Bước 3: ĐĂNG KIỂM XE
- Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính)
- Bộ số sườn, số máy
- Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo)
- Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển (đối với xe kinh doanh vận chuyển hành   khách)
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
- Chạy xe đã được gắn biển số đến trạm đăng kiểm xe.
- Nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng kiểm.
- Chờ gọi tên, đưa xe vào để kiểm tra : Thắng, gầm xe, đèn , khí thải,…
-  Chờ dán tem và nhận số chứng nhận đăng kiểm.