Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Việt Nam

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Việt Nam

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S - Cao Bằng

·  Địa chỉ: Km4 - P.Sông Hiến - TP. Cao Bằng

·  Điện thoại: 026-3758742 Fax: 026-3757724

·  Giám đốc: Nông Hữu Dũng – 0913.279.477

·  Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thành – 0974.606.786

·  Phó Giám đốc: Lương Văn Anh – 0915.136.390

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn -1201D

·  Địa chỉ: 50 Lê Đại Hành - Phường Vĩnh Trại - Lạng Sơn

·  Điện thoại: 025-3873264 Fax: 025-3873266

·  Giám đốc: Hoàng Văn Sơn - mobi: 0912.084.437

·  Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường - mobi: 0914.998.040

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1401S - Quảng Ninh

·  Địa chỉ: Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

·  Điện thoại: 033-3834081 Fax: 033.3636115

·  Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388

·  Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098

·  Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1402S - Quảng Ninh

·  Địa chỉ: Phường Thanh Sơn - TP. Uông Bí - Quảng Ninh

·  Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388

·  Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098

·  Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1403S - Quảng Ninh

·  Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái - Quảng Ninh

·  Điện thoại: 033-3876889 - Fax: 033-3876889

·  Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388

·  Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098

·  Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V - Hải Phòng

·  Địa chỉ: Km 90 QL 5 mới, Khu Cam Lộ 2, Hồng Bàng, Hải Phòng

·  Điện thoại: 031-3540615 Fax: 031-3824769

·  Giám đốc: Phan Đức – 0903.434.057

·  Phó giám đốc: Nguyễn Đình Oanh – 01288.340.816

·  Phó giám đốc: Vũ Mạnh Hiền – 0915.335.656

·  Phó giám đốc: Vũ Đắc Luyện – 0912.193.725

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1502S - Hải Phòng

·  Địa chỉ: Khu Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải, Q. Hải An, Hải Phòng

·  Điện thoại: 031-3750984 Fax: 031-3828396

·  Giám đốc: Đào Trọng Hà - 0912.109.715

·  Phó giám đốc: Lê Tuấn Hải - 0913.576.154

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1503D - Hải Phòng

·  Địa chỉ: Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

·  Điện thoại: 0313.916627 Fax: 0313.916628

·  Phó giám đốc phụ trách: Vũ Mạnh Hiền - 0912.389.238

·  Phó giám đốc: Vũ Đắc Luyện - 0912.193.725

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1701S - Thái Bình

·  Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

·  Điện thoại: 036-3834013 Fax: 036-3836574

·  Giám đốc: Trần Văn Dự - 0989.241.658

·  Phó giám đốc: Phạm Văn Thanh – 0989.243.490

·  Phó giám đốc: Đàm Văn Tú – 0914.273.510

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1702D - Thái Bình

·  Địa chỉ: Thôn Nam quán, xã Đông Các, huyên Đông Hưng, TP Thái Bình

·  Điện thoại: 0363.550668 Fax: 0363.0669

·  Giám đốc phụ trách: Bùi Ngọc Diệp - 094.786.881

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1801S - Nam Định

·  Địa chỉ: Km 101, QL10, xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, TP Nam Định

·  Điện thoại: 0350-3817886 Fax: 0350-3817886

·  Giám đốc: Nguyễn Đình Phong – 0913.391.628

·  Phó giám đốc: Nguyễn Thế Báu – 0945.229.099

·  Phó giám đốc: Hoàng ngọc Chung – 0913.303.626

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802D - Nam Định (Công ty Cổ phần phát triển công nghệ điện thông)

·  Địa chỉ: Km 150+800 (Phải tuyến) QL 21 (Đường Lê Đức Thọ), xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

·  Điện thoại: 0350-3910367 Fax: 0350-3917877

·  Chủ tịch HĐQT : Lê Chí Hùng - 0913.299.206

·  Giám đốc: Nguyễn Trung Quân - 0913.049.069

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1803D - Nam Định

·  Địa chỉ: xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

·  Điện thoại: 03503799985 Fax: 03503799985

·  Giám đốc: Trần Việt Hoài – 0946.864.336

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V - Phú Thọ

·  Địa chỉ: Trung Phương, P. Minh Phương – TP Việt Trì - Phú Thọ

·  Điện thoại: 0210-3854342 Fax: 0210-3848937

·  Giám đốc: Nguyễn Văn Tập – 0912.790.504