Các loại xe ô tô bắt buộc phải gắn thiết bị định vị quy định mới 2016

Các loại xe ô tô bắt buộc phải gắn thiết bị định vị quy định mới 2016

Các loại xe ô tô bắt buộc phải gắn thiết bị định vị
 
Theo nghị định 91:QCVN 31 : 2014/BGTVT và thông tư  số: 73/2014/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị định vị ô tô giám sát hành trình xe quy định: 
Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.


Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


1) Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
2) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có yêu cầu.
Đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo lộ trình sau đây:
1) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;
2) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;
3) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;
4) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;
5) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.
Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2015


Mọi chi tiết về gắn định vị vui lòng liên hệ về 0913.061.051 Mr. Hóa để được tư vấn.

Công Ty Ô Tô Đại Tín

176A Quốc Lộ 1A, An Phú Tây, Bình Chánh (gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh)